Způsob

Je pouze na klientovi, jakou formu svěření prostředků do správy si zvolí.

a) otevřením individuálních účtů u regulovaných investičních institucí, s
kterými Wave Trading dlouhodobě spolupracuje - prostředky tak zůstávají na
vlastním obchodním účtu klienta a následně jsou investovány
do zvolené jednotné strategie (FX). Tento způsob je v současné době pro nové klienty uzavřen.

 b)  Wave Trading může také provádět obchody vlastním
jménem na sběrném účtu dle zvolené strategie (FX, Equity či mix obou) a následné zisky či ztráty dělit poměrně mezi klienty dle podílu jejich vkladů na celkovém objemu svěřeného majetku.

Vše záleží na preferencích samotného klienta. Výhodou je vždy vysoká
likvidita vložených prostředků, transparentnost a individuální přístup ke
klientovi.