Wave Trading, s. r. o.

Ke Džbánu 566/2 161 00 Praha 6

IČO 02112353

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 215457 

          00 420 603 161 872   

  info@wavetrading.cz