Strategie

Svěřené prostředky jsou spravovány čtyřmi jednotnými strategiemi:

 a) Wave Trading FX  - náš tým čítající až 15
obchodníků na měnových trzích dosahuje díky širokému spektru různých
strategií zajímavého zhodnocení svěřených prostředků.
Právě široká diverzifikaci rizika pomáhá ke klidné plavbě po vlnách
měnových obchodů. Pokrýváme trhy 24 hodin denně, od nedělního otevření v
Aucklandu po západ slunce pozdě v pátek večer na Hawaii.

b) Wave Trading Equity - střednědobé investování
na trhu amerických cenných papírů za využití
sofistikovaného softwaru v podobě samoučící umělé inteligence, jež nepřetržitě
monitoruje vývoj nejen na akciových trzích, ale i jejich derivátů. Systém
využívá i vhodných metod zajištění prostřednictvím dluhopisových fondů (ETF).

c) Wave Trading Reality & Joint-venture

- investice do nemovitostí, spolufinancování startup projektů, nabývání majetkových účastí ve společnostech.

d) Wave Trading All In - mix všech výše zmíněných

Vývoj historického zhodnocení Wave Trading FX (30% risk)